گفت وگوهایی با پروفسور ایگرگ

کتاب گفت و گوهایی با پروفسور ایگرگ، رمانی نوشته ی لویی فردینان سلین است که نخستین بار در سال 1955 چاپ شد. «حقیقت اینه، ساده و پوست کنده... کتاب فروشی ها با بحران جدیِ کم شدنِ فروش مواجه هستند.» مصاحبه ای خیالی که داستان این رمان را به وجود می آورد، این گونه آغاز می شود؛ گفت و گویی میان مردی غیرقابل کنترل و بدبین به نام پروفسور ایگرگ و خود سلین که در این اثر، قواعد و قوانین مرسوم را به چالش می کشد و از روش های ویژه و عجیب خود در نویسندگی دفاع می کند. سلین در طول این گفت و گوی جذاب و پرحرارت، بیش از هر اثر دیگرش، به توصیف زندگی و دوران حرفه ای جنجال برانگیز خود می پردازد. اما این مصاحبه ی نه چندان مؤدبانه، خیلی زود به نمایشی عجیب تبدیل می شود زیرا پروفسور ایگرگ، هویت واقعی خود را آشکار می کند. رمان گفت و گوهایی با پروفسور ایگرگ، اثری به یاد ماندنی است که به شکلی منحصر به فرد به مسائلی چون تظاهر، شهرت، نهادهای قدرت و تربیت فردی و اجتماعی می پردازد.
5 /10
5

گفت وگوهایی با پروفسور ایگرگ

کتاب گفت و گوهایی با پروفسور ایگرگ، رمانی نوشته ی لویی فردینان سلین است که نخستین بار در سال 1955 چاپ شد. «حقیقت اینه، ساده و پوست کنده... کتاب فروشی ها با بحران جدیِ کم شدنِ فروش مواجه هستند.» مصاحبه ای خیالی که داستان این رمان را به وجود می آورد، این گونه آغاز می شود؛ گفت و گویی میان مردی غیرقابل کنترل و بدبین به نام پروفسور ایگرگ و خود سلین که در این اثر، قواعد و قوانین مرسوم را به چالش می کشد و از روش های ویژه و عجیب خود در نویسندگی دفاع می کند. سلین در طول این گفت و گوی جذاب و پرحرارت، بیش از هر اثر دیگرش، به توصیف زندگی و دوران حرفه ای جنجال برانگیز خود می پردازد. اما این مصاحبه ی نه چندان مؤدبانه، خیلی زود به نمایشی عجیب تبدیل می شود زیرا پروفسور ایگرگ، هویت واقعی خود را آشکار می کند. رمان گفت و گوهایی با پروفسور ایگرگ، اثری به یاد ماندنی است که به شکلی منحصر به فرد به مسائلی چون تظاهر، شهرت، نهادهای قدرت و تربیت فردی و اجتماعی می پردازد.

لویی فردینان سلیننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی