عادات و آداب روزانه بزرگان

نزدیک به یک سال و نیم بامداد هر روز غیر تعطیل هفته، ساعت پنج ونیم از خواب بیدار می شدم، دندان هایم را مسواک می زدم. فنجان قهوه درست می کردم و می نشستم به نوشتن این که همین کارها را برخی از بزرگترین مغزهای چهارصد سال گذشته چگونه انجام می داده اند ...
6 /10
6

عادات و آداب روزانه بزرگان

نزدیک به یک سال و نیم بامداد هر روز غیر تعطیل هفته، ساعت پنج ونیم از خواب بیدار می شدم، دندان هایم را مسواک می زدم. فنجان قهوه درست می کردم و می نشستم به نوشتن این که همین کارها را برخی از بزرگترین مغزهای چهارصد سال گذشته چگونه انجام می داده اند ...

میسن کاری



نظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی