از نجوای سنت تا غوغای پاپ

کتاب از نجوای سنت تا غوغای پاپ/ موسیقی در جامعه ایران بیش از هر نهاد فرهنگی دیگر شکنده بوده است. اختناق هزار و چهار صد ساله و نگاه سنتی جامعه، موسیقی ما را بیش از هر هنر دیگری آسیب پذیر کرده است.
7 /10
7
موضوع کتاب


از نجوای سنت تا غوغای پاپ

کتاب از نجوای سنت تا غوغای پاپ/ موسیقی در جامعه ایران بیش از هر نهاد فرهنگی دیگر شکنده بوده است. اختناق هزار و چهار صد ساله و نگاه سنتی جامعه، موسیقی ما را بیش از هر هنر دیگری آسیب پذیر کرده است.

محمود خوشنامنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی