سفر در خواب

کتاب سفر در خواب/ به مرغی می مانم که در ته آسمان ناگهان بال هایش بریزد و در میان ستارگان ؛ آویخته به تاریکی حیران بماند . دیگر نمی دانم دستواره در دست کیست اما می بینم که هر چه فروتر می رود به جایی گیر نمی کند ......
6 /10
6

سفر در خواب

کتاب سفر در خواب/ به مرغی می مانم که در ته آسمان ناگهان بال هایش بریزد و در میان ستارگان ؛ آویخته به تاریکی حیران بماند . دیگر نمی دانم دستواره در دست کیست اما می بینم که هر چه فروتر می رود به جایی گیر نمی کند ......

شاهرخ مسکوبنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی