ماجرای یک پیشوای شهید

موضوع ماجرای یک پیشوای شهید دربارۀ پاپ کلستینوس پنجم است که سه ماه و اندی در مقام پاپی ماند و در آن مدت خواست تا آن‌گونه که همیشه بوده است، یعنی پاکدامن و شریف، باقی بماند و سد راه کارهای خلاف دین و اخلاقِ زیردستان شود، ولی موفق نشد و، مخالفان، عرصه را چنان بر وی تنگ کردند که او ناگزیر از قدرتی که اِعمال آن ملازمه با بندگی و سازشکاری و گاه نیز با ارتکاب اَعمال خلاف اصول شروع و عرف داشت چشم پوشید و تصمیم گرفت به همان عزلتگاه زُهد و ریاضت خود برگردد، اما جانشین او پاپ بنیفاکیوس هشتم که آزادی وی را مخل به امنیت و اعمال قدرت خویش می‌دید فرمانِ توقیفش را صادر کرد. پی‌یر کلستینوس پس از ماه‌ها گریز و تعقیب، آخر خود را تسلیم نمود، به امر بنیفاکیوس به زندان افتاد و در زندان به دستور او کشته شد
5 /10
5

ماجرای یک پیشوای شهید

موضوع ماجرای یک پیشوای شهید دربارۀ پاپ کلستینوس پنجم است که سه ماه و اندی در مقام پاپی ماند و در آن مدت خواست تا آن‌گونه که همیشه بوده است، یعنی پاکدامن و شریف، باقی بماند و سد راه کارهای خلاف دین و اخلاقِ زیردستان شود، ولی موفق نشد و، مخالفان، عرصه را چنان بر وی تنگ کردند که او ناگزیر از قدرتی که اِعمال آن ملازمه با بندگی و سازشکاری و گاه نیز با ارتکاب اَعمال خلاف اصول شروع و عرف داشت چشم پوشید و تصمیم گرفت به همان عزلتگاه زُهد و ریاضت خود برگردد، اما جانشین او پاپ بنیفاکیوس هشتم که آزادی وی را مخل به امنیت و اعمال قدرت خویش می‌دید فرمانِ توقیفش را صادر کرد. پی‌یر کلستینوس پس از ماه‌ها گریز و تعقیب، آخر خود را تسلیم نمود، به امر بنیفاکیوس به زندان افتاد و در زندان به دستور او کشته شد

اینیاتسیو سیلونهنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی