پل های مدیسن کانتی (عشق در سینما 5)

پل‌های مدیسن کانتی در زمان حال آغاز میشود. دختر و پسر خانواده جانسن، کارولاین و مایکل، که به تازگی مادرشان، فرانچسکا، را از دست داده‌اند با وصیت او مبنی بر سوزاندنش مواجه میشوند و از این موضوع جا میخورند. در ادامه نامه‌های عاشقانه مادر را به مردی به نام رابرت میخوانند و باز شوکه میشوند. در پاکت نامه کلید صندوقچه‌ای را پیدا میکنند و در صندوقچه به نامه دیگری برمیخورند که مادرشان خطاب به آن‌ها نوشته است و در این نامه داستان عشق میانسالی خودش و پیرانه سرای رابرت، عکاس مجله نشنال جیوگرافیک، را فاش میگوید و اشاره میکند که شرح ماجرارا در سه دفتری که در همان صندوقچه است آورده.
7 /10
7
موضوع کتاب


پل های مدیسن کانتی (عشق در سینما 5)

پل‌های مدیسن کانتی در زمان حال آغاز میشود. دختر و پسر خانواده جانسن، کارولاین و مایکل، که به تازگی مادرشان، فرانچسکا، را از دست داده‌اند با وصیت او مبنی بر سوزاندنش مواجه میشوند و از این موضوع جا میخورند. در ادامه نامه‌های عاشقانه مادر را به مردی به نام رابرت میخوانند و باز شوکه میشوند. در پاکت نامه کلید صندوقچه‌ای را پیدا میکنند و در صندوقچه به نامه دیگری برمیخورند که مادرشان خطاب به آن‌ها نوشته است و در این نامه داستان عشق میانسالی خودش و پیرانه سرای رابرت، عکاس مجله نشنال جیوگرافیک، را فاش میگوید و اشاره میکند که شرح ماجرارا در سه دفتری که در همان صندوقچه است آورده.

صالح نجفینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی