هیروشیما عشق من (عشق در سینما 2)

هیروشیما عشق من از نمای نزدیک بدن‌های زن و مردی آغاز میشود که در حین معاشقه روی تن آن‌ها بارانی از خاکستر میبارد و گویی یاد فاجعه هیروشیما را زنده میکند. کمی بعد در همان نمای نزدیک روی بدن‌های آن دو شبنم نشسته و در انتها تن‌شان عرق کرده است. صدای مرد خطاب به زن میگوید: «تو هیچ‌چیز از هیروشیما ندیده‌ای». زن اما زیر بار نمیرود و همچنان که شروع میکند به تعریف کردن آنچه دیده است، تصاویر بین نمای نزدیک بدن زن و مرد و گفته‌های زن رفت و برگشت میکند...
7 /10
7
موضوع کتاب


هیروشیما عشق من (عشق در سینما 2)

هیروشیما عشق من از نمای نزدیک بدن‌های زن و مردی آغاز میشود که در حین معاشقه روی تن آن‌ها بارانی از خاکستر میبارد و گویی یاد فاجعه هیروشیما را زنده میکند. کمی بعد در همان نمای نزدیک روی بدن‌های آن دو شبنم نشسته و در انتها تن‌شان عرق کرده است. صدای مرد خطاب به زن میگوید: «تو هیچ‌چیز از هیروشیما ندیده‌ای». زن اما زیر بار نمیرود و همچنان که شروع میکند به تعریف کردن آنچه دیده است، تصاویر بین نمای نزدیک بدن زن و مرد و گفته‌های زن رفت و برگشت میکند...

صالح نجفینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی